...

Ekokampaajalle on tärkeää kunnioitus luontoa ja ihmistä kohtaan, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Ihminen huomioidaan kokonaisvaltaisesti, hoitaen hiuksia, mieltä ja kehoa.
Toiminnan pitää olla rehellistä ja läpinäkyvää.

KUITTI vai paperilappu

Kassalla pitää aina saada kuitti tai yrittäjälle voi rapsahtaa jopa 1000€ sakko.


Valitettavasti kaikki paperilaput mitä kassalla jaetaan eivät ole aitoja kuitteja ja tulemme kenties näkemään sekalaisen joukon erilaisia paperilappuja joita jaetaan asiakkaille kuitteina.
Esim pankkikorttitosite EI ole kuitti ja on ihan helppo myös vetää ohi kassan.


vaadi siis AITO kuitti! Mutta mikä on aito kuitti? Siinä pitää olla seuraavat 5 asiaa:1. Elinkeinonharjoittajan yhteystiedot
2. Y-tunnus
3. Maksettavat verot
4. Ostetut tuotteet tai/ja palvelut
5. Juokseva kuitin numero
"Luotettava Kauneus sertifioidussa yrityksessä on kuluttajan puolesta tarkistettu että kuitti on aito. Olemme varmistaneet kuluttajan puolesta että myös muut yhteiskuntavelvoitteet AIDON kuitin takana on hoidettu."
Harmaa talous on tutkimusten mukaan viime vuosina lisääntynyt ja on n 14 miljardia euroa eli noin 7,5 prosenttia bruttokansantuotteen määrästä. Työvoimavaltaisilla toimialoilla tavanomainen harmaan talouden muoto on tulojen kirjaamatta jättäminen eli ohimyynti. Tällöin pääosin yksityishenkilöiden ostamien tavaroiden tai palveluiden käteis- ja pankkikorttimaksuja ei asianmukaisesti viedä yrityksen kirjanpitoon. Tämä vääristää yritysten keskinäistä kilpailutilannetta. Tavaroita ja palveluita voidaan tarjota asiakkaille halvemmalla, jos tuloja salataan ja lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään.
Määräsisältöisen Kuitin antaminen on hyvää kuluttajankauppaa, se helpottaa esimerkiksi virheellisen tuotteen vaihtamista tai palauttamista.
Koska Harmaatalous kauneudenhoitoalalla  on kasvanut jo suureksi ongelmaksi, ala itse päätti tehdä siihen omavalvonta työvälineen - Luotettava Kauneus sertifioinnin.
Tällä alan omavalvonnalla halutaan auttaa, helpottaa kuluttajaa valitsemaan yhteiskuntavelvoitteet hoitava rehellinen yrittäjä.  
Aidon kuitin vaatiminen  on  kansalaisten oma osuus harmaan talouden torjunnassa.
Meidän ei tarvitsisi tehdä niin isoja säästöjä,  rakenne - ja sote uudistusta jos saamme edes osan harmaantalouden tulosta meidän hyvinvoinnin kiertoon.