...

Ekokampaajalle on tärkeää kunnioitus luontoa ja ihmistä kohtaan, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Ihminen huomioidaan kokonaisvaltaisesti, hoitaen hiuksia, mieltä ja kehoa.
Toiminnan pitää olla rehellistä ja läpinäkyvää.

Vammoja ”kosmetologilla” - Huolestuttava ilmiö

Tiesitkö että ripsien liimaamiseen käytettävät kemikaalit eivät ole kosmeettisia valmisteita. 

Tiesitkö että tästä huippusuosituista ripsien pidennyksistä ja tästä uudesta ”kestomaskarasta” voi saada silmävaurioita. Myös niiden aiheuttamat allergiat ovat yleistyneet.

Näillä silmiin haetaan näyttävyyttä ja se korvaa monille ripsivärin käytön. Ne ”nopeuttavat kiireistä aamua”. Suosio näkyy kuitenkin jo pääkaupunkiseudun silmäpoliklinikoilla, kun näihin käytettävää liimaa eksyy silmiin aiheuttaen sarveiskalvovaurioita.
”Viimeisen puolen vuoden aikana lisääntyvissä määrin meillä on tapauksia, jossa liimaa on joutunut sarveiskalvon pinnalle. Liima poistetaan silmästä pinseteillä. Usein sarveiskalvolle jää paikallinen haavauma.  Kyse on huolestuttavasta ilmiöstä, Lääkäri Raimo Tuuminen Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta kertoo.

Kenen vastuulla on tällainen vahinko? Kuka tekee sinun ripsesi/ kyntesi?  Onko hänellä mitään koulutusta tai edes vakuutusta.

Jos tämä palvelu ostetaan netin palstojen kautta ja tehdään kotinurkissa se ei kestä päivänvaloa monessakaan mielessä. Ei myöskään vastuun kannossa.  Mutta senhän sinä tietenkin tiedät kun halvalla saat, että jostain hän on tinkinyt  mm  kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisesta huolellisuusvelvollisuudesta. Tähän samaan sarjaan kuuluvat tietenkin kaikki palveluntuottajat ;  Parturit, Kampaajat, Kynsitekijät… Muut ”kauneuspalvelut” ( mm botox pistokset)

Ylen jutussa  kerrottiin, että silmäpoliklinikan potilaat ovat saaneet silmiinsä pikaliimaa. Tähän oli vaadittu korjaus ” liiman oikea nimi on ripsiliima”
Tämähän on vale! Se ripsiliima on samaa pikaliimaa mitä saa rautakaupasta, eikä se muutu siitä miksikään vaikka sen nimeä vaihdettaisi ei myöskään hellävaraisemmaksi vaikka sanottaisi ”Allergisille on suunniteltu myös omia kiinnitysliimoja”.  Kannattaa myöskin huomioida että näiden kaunistuksien poistamiseen  käytettävä aine sisältää asetonia!

ON kuitenkin olemassa myös oikeita ammattilaisia joilla on nämä asiat kunnossa ja voit huoleti käyttää heidän palveluitaan.
En vain tiedä miten heidät erottaa tästä epämääräisestä massasta.

Siksi varmasti ollaan monella eri rintamalla ajamassa tätä alaa luvanvaraiseksi.
Mutta tekoripsi- ja rakennekynsibisnes ei muutu luvanvaraiseksi vaikka kemikaalit ovat riski niin tekoripsien ja rakennekynsien asentajille kuin käyttäjille.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.) toteaa vastauksessaan, että ”asiaa säätelevät jo useat eri lait ja suositukset. Vastauksessa muun muassa sanotaan, että ammatinharjoittaja vastaa itse työturvallisuudestaan ja työnantaja työntekijöidensä turvallisuudesta. Työssä ei saa käyttää aineita, joiden käytöstä ja turvallisuudesta ei ole riittävästi tietoa. . Työnantajan tulee ottaa huomioon työhön ja työolosuhteisiin liittyvät seikat. Lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) säätää työntekijöiden suojelemisesta kemiallisten tekijöiden aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. Asetuksen mukaan työnantajan on tunnistettava työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä arvioitava niistä työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat riskit.. Työnantaja ei saa käyttää sellaista kemikaalia, josta sillä ei ole käytettävissä riittäviä ominaisuustietoja.

Asiakkaan näkökulmasta kauneudenhoitopalvelut kuuluvat kuluttajansuojalainsäädännön piiriin, ja niitä valvovat kuntien valvontaviranomaiset.
Asetus edellyttää, että kosmeettiset valmisteet ovat turvallisia ihmisten terveydelle. Ripsien liimaamiseen käytettävät kemikaalit ovat nykyisen tulkinnan mukaan kemikaalilainsäädännön piiriin kuuluvia kemikaaleja eivätkä kosmeettisia valmisteita.”

Kauneusalan yrittäjien kannattaa ottaa vastuuvakuutus !

Mutta onko palveluntarjoallasi vastuuvakuutus? Kauneusalalla on useita vuokratuoliyrittäjiä, jotka eivät ota vastuuvakuutusta. Vastuuvakuutus on kuitenkin tarkoitettu yrittäjän omaksi turvaksi. Vakuutuksesta korvataan asiakkaalle tai asiakkaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Tällaisia vahinkoja voivat olla esim.
- hius- tai kulma- ja ripsiväreistä tulevat allergiareaktiot, joista aiheutuu lääkärikuluja
- pysyvät vahingot tapaturmissa, esim. jos asiakkaan silmiin osuu työväline tai kemikaalia
Vakuutusyhtiöidenkin mukaan jokainen yrittäjä itse vastaa omasta työstään ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Jokaisen vuokratuolilla toimivan yrittäjän tulee ottaa oma vastuuvakuutus. Henkilö- tai esinevahinkojen korvaussummat voivat helposti kasvaa niin isoiksi, että yrittäjä ei pysty selviytymään niistä ilman vakuutusta.
Vastuuvakuutuksen vuosikustannus on n. 100 euroa riippuen liikevaihdosta. Luotettava Kauneus Arviointilautakunta (Suomen Hiusyrittäjät, PAM ja alan asiantuntijat) suositteleekin, että kaikki kauneusalan vuokratuoliyrittäjät ottaisivat vastuuvakuutuksen ja tuolinvuokrasopimuksiin kirjataan pakolliseksi ko. vakuutus.

Tässä asiantuntijat keskustelevat aiheesta YLEn aamutv ssä
http://areena.yle.fi/tv/2086727
HIUSALAN AHDINKO

Suomen Hiusyrittäjät ovat lähestyneet politikkojamme pyytäen apua ja ymmärrystä. Alla oleva kirje on lähetetty oppositiopuolueiden puheenjohtajille.
Lähestyn Teitä käsityövaltaisen toimiala- ja työnantajajärjestön, Suomen Hiusyrittäjät ry:n  edustajana. Olemme myös työmarkkinaosapuoli, joka neuvottelee hiusalan työ- ja palkkaehdot työntekijöitä edustavan Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa.Suomen nykyinen hallitus on ajanut toimialan kuilun partaalle.
Kun hallitus palautti hiuspalvelut yleiseen arvonlisäverokantaan kertarysäyksellä vuoden 2012 alusta, tarkoitti se 14 %:n korotusta palveluiden hintoihin, jolloin asiakkaat katosivat yrityksistä. Asiakaskato on johtanut tilanteeseen, jossa työntekijöitä irtisanotaan kiihtyvään tahtiin, tai siirretään sopimusyrittäjiksi / vuokratuolille vastentahtoisesti. Korkea arvonlisäveroprosentti on alalle suuri ongelma siksi, että vähennettävää arvonlisäveroa ei juurikaan ole ja palvelut tuotetaan tässä ja nyt, eikä myydä varastosta.
Emme valitettavasti voi siirtää alan yrityksiä Viroon, vaikka monet kuluttajat sieltä hiuspalvelunsa hakevatkin. Me joudumme jatkossakin taistelemaan kotimarkkinoilla, vaikka hallitus kaikin keinoin meidän kaltaisiamme palveluiden tuottajia ja itsensä työllistäjiä monin tavoin kampittaakin.
Nykyisen hallituksen täydellinen vieraantuminen suomalaisten arjesta näkyy sangen selkeästi esim. esityksessä puolittaa kotihoidon tuki. Ensinnäkin se tarkoittaisi perheiden talouden romahtamista, josta toisena seurauksena olisi kotimarkkinoiden kulutuksen täydellinen romahtaminen. Tällä hetkellä hiusalalla ei kaivata hoitovapaalla olevia parturi-kampaajia takaisin töihin, koska töitä ei ole, eikä yrityksillä ole palkanmaksuvaraa. Hiusalalla jokaisen parturi-kampaajan on kahdella kädellään tehtävä oma palkkansa sivukuluineen kassaan, josta palkat ja muut kulut maksetaan. Suurinta osaa hoitovapaalla olijoista odottaa irtisanominen ja siirto sopimusyrittäjiksi tai työttömiksi harmaan talouden pyörittäjiksi.
Toki on huolestuttavaa, jopa järkyttävää, että Rauman kokoisessa kaupungissa useita satoja työntekijöitä joutuu työttömiksi, mutta he tuskin rumentavat harmaan talouden lukuja tai vääristävät kilpailutilannetta pimeällä yritystoiminnalla.Vajaan vuoden aikana hiusalan yrityksistä noin tuhat on joutunut lopettamaan toimintansa palveluiden kysynnän romahdettua arvonlisäveron noston ja kuluttajien heikentyneen ostovoiman seurauksena. Koska valtaosa alan yrittäjistä on yksin toimivia toiminimiä, heitä koskevat luvut eivät näy konkurssitilastoissa. Myös lukuisia konkursseja on viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun aikana tehty, mistä on aina seurannut useita työttömiä, harmaata / mustaa taloutta pyörittämään.
Suomen Hiusyrittäjät toteutti helmi – maaliskuussa nettikyselyn, jossa kysyttiin yritysten liikevaihdoissa tapahtuneita muutoksia vuonna 2012 verrattuna vastaaviin kuukausiin vuonna 2011. Vastauksia saimme poikkeuksellisen vähän verrattuna aiempiin kyselyihin, mutta saimme kuitenkin suuntaa antavaa tietoa yritysten talouden kehityksestä.
Kun alan kokonaisliikevaihto kasvoi vuosina 2010 – 2011 3,69 %, niin vuoden 2012 liikevaihto jäi saatujen vastausten perusteella 15,11 % pienemmäksi kuin vuonna 2011. Erityisen tappiollinen yrityksille oli vuoden 2012 loppupuoli ja vuoden 2013 alkukuukaudet ovat olleet liikevaihdoiltaan esim. alan tukkuliikkeiden mukaan vieläkin heikompia, jopa kaikkien aikojen heikoimpia. Näiden näkökulmien valossa verottajan vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana yksinyrittäjille / sopi-musyrittäjille ja tuolinvuokralaisille tekemä kysely tuskin näyttääkään koko totuutta.
Muutama poiminta yksittäisistä vastauksista kertoo karua kieltä: toukokuu: pienin tappio oli   -1,6 %,   suurin -22,65 %; marraskuu: pienin -1,0 % ja suurin -33,54 %; joulukuu: pienin tappio oli  -2,0 % ja suurin  -32,0%.
Hiuspalveluiden heikko kysyntä ja siitä johtuva yritysten tappiollinen toiminta heijastuu laajasti myös alan yhteistyötahoihin. Hiuskosmetiikkaa tuotetaan myös Suomessa ja kysynnän heikentyminen leikkaa jo huolestuttavasti tuotantoa, joka on työllistänyt laajan joukon henkilökuntaa tuotekehityksestä kemistien ja laboranttien lisäksi myös logistiikka- ja myyntiportaan henkilöstöön.
Hiusalan negatiivinen kehitys vaikuttaa totta kai myös alan maahantuojien organisaatioihin ja myyntihenkilöstöön leikkaamalla tuottoja ja kasvua, jolloin verotuototkin pienenevät. Jo kolme alan maahantuontiyritystä on tehnyt konkurssin ja lisäksi on käynnissä yt-menettelyitä.
Vallitseva tilanne on luonut suotuisat olosuhteet harmaan talouden kasvulle maahantuonnissakin. Kun lukuisat parturi-kampaamot ovat tuottajien ja maahantuojien listoilla joutuneet toimituskieltoon, yksittäiset toimijat rahtaavat esim. hiusvärejä Euroopasta ja myyvät tuotteet ilman kuitteja pakettiauton perästä ahdinkoon joutuneille yrittäjille.
Suomen Hiusyrittäjät ry on useissa aiemmissa yhteyksissä todennut, että arvonlisävero on käsityöalalle suuri ongelma siksi, että alalla ei juurikaan synny vähennettävää arvonlisäveroa. Kun työvoimakustannuksia ei voida ilmeisesti jatkossakaan miltään osin hyödyntää vähennyksinä, ainoa pelastava vaihtoehto on arvonlisäverokannan alentaminen. Nykytilanteessa työllistävät yritykset eivät pysty kilpailemaan harmaan talouden toimijoita vastaan, pääosin siksi, että harmaan talouden toimijat voivat hinnoitella palvelunsa 30 – 50 % alhaisemmalle tasolle ja myös osittain vievät mukanaan yritysten asiakkaita siirtyessään harmaan talouden toimijoiksi.
Alan tervehdyttäminen ja työllistämisedellytysten parantaminen veroratkaisulla palvelisi isompien, työpaikkoja tarjoavien yritysten kasvumahdollisuuksia ja samalla torjuisi harmaan talouden kasvua, kun nuoret voisivat valmistuttuaan löytää työtä työsuhteissa.
ARVONLISÄVERON ALARAJA / ALARAJAHUOJENNUS
Muutamilla tahoilla ja esim. kansalaisaloitteena esiin noussut ehdotus uudesta 50.000 euron alarajasta arvonlisäverovelvollisuuteen estäisi voimaantullessaan hiusalan kasvukehityksen ja pirstaloisi yritykset vuosien 1994 – 1996 tapaan, sekä eriarvostaisi alan yrittäjät kahden kerroksen väeksi. Velvoitteensa hoitavilla hiusyrittäjillä henkilökohtainen, vuotuinen liikevaihto on jonkin verran yli 40.000 euroa, eli alarajan nostosta tulisi kasvun este, joka samalla estäisi työllistämisen. Nykyinen arvonlisäveron alarajahuojennus tarjoaa jo nyt ”kikkailu mahdollisuudet” niille yrittäjille, jotka kirjaavat tulojaan kirjanpitoon vain noin 20.000 euron verran vuodessa. Verottajan vuosi-ilmoitusmenettely on vain ”vahvistanut ja virallistanut” tämän ”kikkailun”.
Työnantajayritykset olisivat kaikki alarajan yläpuolella ja arvonlisäveron alaisia. Näkemyksemme on, ja myös kokemuksemme 90 – luvulta, että näin korkea arvonlisäveron alaraja johtaisi melko lyhyellä aikavälillä työsuhteiden irtisanomisiin ja erilaisten vuokrasuhteiden syntymiseen yritysten sisälle. Hiusalalla on jo vuosikymmeniä ollut valmis sopimusyrittäjyysmalli, jonka lisäksi alalla on käytössä lukuisia ”aliurakoitsijasopimuksia”. Unohtaa ei myöskään voi sitä tosiseikkaa, että osa irtisanotuista työntyöntekijöistä tulisi siirtymään harmaan talouden piiriin. Mikäli alan toimijat olisivat kaikki yrittäjiä, heidän liikevaihtonsa jäisi pääosin alle 50.000, eikä hiusala syntyneessä tilanteessa maksaisi lainkaan arvonlisäveroa!
Suomen Hiusyrittäjät ry vastustaa 50.000 euron alarajaa arvonlisäverotukseen, näkemyksemme mukaan alaraja aiheuttaisi alalla suoranaisen katastrofin. Vastustamme myös arvonlisäveron alarajahuojennuksen nostamista nykyisestä 22.500 eurosta Suomen Yrittäjien esittämään 50.000 euroon. Suomen Hiusyrittäjät ry kannattaa arvonlisäverovelvoitetta kaikkeen yritystoimintaan, ei keinotekoisia euromääräisiä rajoja, jotka johtavat ainoastaan ”kikkailuun”.
Näkemyksemme on, että hiuspalveluissa tulisi palata yleistä verokantaa alhaisempaan veroprosenttiin, jolloin turvattaisiin alan työpaikat sekä yritysten kasvumahdollisuudet ja veronmaksukyky.
Helsingissä, 25.9.2013
Kunnioittavasti
Suomen Hiusyrittäjät ry,
ARJA LAURILA,  toiminnanjohtaja


http://hiusyrittajat.fi/ajankohtaista/uutisethttp://hiusyrittajat.fi/ajankohtaista/uutiset

Rehellistä valehtelua

Väitän että suurimmalla osaa ihmistä on tarve olla rehellisiä. Se on kaiketi sellainen samankaltainen ominaisuus kuin halu olla oikeassa?Varmaksi en tiedä ja siksi pohdinkin sitä tässä kun minua tämä epärehellisyys puhuttaa yrittäjänä. Mihin näistä tarinoista minun pitää uskoa ja mitä niistä kertoa sitten asiakkaalle totuutena.  Mikä on vain pientä huijaamista ja mikä emävale jolla tavoitellaan omaa etua toisen terveydestä piittaamatta.
Palveluntuottajalla on korostunut vastuu ja velvollisuus ja jos hän jää kiinni valehtelusta kuluttajalle niin siinä on sosiaalinen media taas kuumana.

Jotkut ihmiset valehtelevat työkseen ja me tiedämme sen ja se on meistä jopa hauskaa ja jännää. Olemme ikään kuin yhdessä samassa valheessa ja ostamme sen ;) Näitä ihmisiä ovat tietenkin taiteilijat, taikurit ja mentalistit… Mutta tämähän onkin viihdettä.
”Ihminen valehtelee päivittäin vaikka meille opetetaan pienestä pitäen, että valehtelu on ruma tapa. Valheella kuitenkin on paikkansa ja itse asiassa koko showbisnes perustuu valehteluun ja vääristelyyn. Koska ja miksi valhe hyväksytään osaksi taidetta ja viihdettä? Miksi niin monet myytit elävät totuutena päässämme vaikka pieni tsekkaus riittäisi kumoamaan hupsut uskomukset?” sanoo mentalisti Pete Poskiparta

Mutta olemmeko sopineet että meille saa valehdella ruuasta, terveydestä , kauneudesta…
Onko se on viihdettä?  Näin ollen siis hyväksyttävää?

Näitä totuuksia  voisi olla ”imeytyy ihon syvimpiin kerroksiin ja on sieltä auttava sinua nuoremmaksi” ”Ripsesi tuuheutuvat 700 kertaiseksi” tai  ”maailmaa mullistava, hoitava hiusväri jolla saat entistä pidemmät ja tuuheammat hiukset” ja ennen kaikkea  ”Turvallinen ripsituuhenne joka ei allergisoi”
Entäs tämä joka päiväinen leipämme? Joskus ravintolassa voidaan valehdella suoraan, jos ruokaa sanotaan kotitekoiseksi. Enemmän kyse on ehkä siitä, että annetaan mielikuva alusta asti valmistetusta ruoasta. Ravintola Murua pyörittävä Alen arvelee, että jopa 40-50 prosenttia ravintoloista ja ravitsemusliikkeistä käyttää ainakin jotain tuotetta, joka ei täysin vastaa nimeään.

-          - Kuulostaako hyvältä, vai haluaisitko rahoillesi enemmän vastinetta? 

Me emme halua uskoa että meille tuttu ihminen syyllistyisi tähän, mutta nyt myös mainosmiehistä on tullut luotettuja tahoja kertomaan asioiden todellista laitaa. Siksi haluaisinkin tietää missä kulkee se raja jolloin oma mittamme tulee täyteen. Vai haluammeko me uskoa näihin ja jopa kertoa niitä eteenpäin?  #urbaanilegenda

Haluan uskoa että suurin osa ihmisistä on ihan tavallisia rehellisiä¨ kansalaisia jotka haluavat että asiat on oikein.
Siksi olemme vuoden ajan testanneet erilaisissa yhteyksissä ja paikoissa kansalaisten vilpittömyyttä rehellisyydestä ja kyselleet heiltä ”Oletko valmis maksamaan täyden hinnan rehellisestä työstä”
80% on ollut ehdottomasti  kyllä kannalle 15% on epävarma ja vain 5 % sanoo kannattavansa epärehellistä kaupankäyniä. Tätä väittämää tukee myös se että Reilu kauppa on kasvanut viimevuonna 48% J

Uskon myös että suuri osa yrittäjistä on rehellisiä ja hoitaa yhdessä sovitut velvoitteet.  Ongelma vain on että en varmaksi tiedä keitä he ovat.Lähteet:

¨rehellinen= totuudessa pysyvä, vilpitön, kunniallinen, joka pyrkii toimimaan reilusti
 valhe= esittämistä vilpillisesti jotakin, joka ei ole totta, 
 Epärehellinen =  henkilö, joka valehtelee, pettää, huijaa tai varastaa.
 Huijaus o= tahallinen yritys saada kohdeyleisö uskomaan, että jokin huijarin vääräksi tietämä asia on totta.

Hyvejohtajuus